Interimmanagement & gedetacheerd personeel

Interimmanagement

Interim Management - expertise en gestion temporaire

Wat de reden ook mag zijn, een periode waarin een team of een bedrijf geen leidinggevende heeft, is een gevarenzone.

Interimmanagement is de oplossing om deze leemte te vullen. Er kunnen nieuwe werkkrachten worden ingeschakeld om de interne reorganisatie vorm te geven of er kan een nieuwe manager worden aangeworven. Als versterking reikt dit instrument ook specifieke vaardigheden aan gedurende een bepaalde periode (digitalisering, managen van verandering, ISO-certificering, …).

Als hr-partner loodst Proselect u doorheen deze strategische periode om de juiste persoon te kiezen tijdens de periode waarin dat nodig is.

Wat de kwaliteiten van deze interimmanagers betreft, besteden onze teams bijzondere aandacht aan de volgende elementen:

  • Professionele vaardigheden die onmisbaar zijn voor het profiel
  • Wendbaarheid van het profiel (zich kunnen aanpassen en kunnen terugveren)
  • Menselijke achtergrond van het uitzendwerk (werkdruk, crisisbeheer, ontslag, overlijden, maatschappelijke achtergrond, …)
  • Soft skills van het profiel
  • Doelstellingen van de opdracht (continuïteit, snelle aanwerving, organisatorische veranderingen, …)

Elke opdracht begint met een uitgebreid en gratis gesprek om de belangrijkste onderdelen van de zoektocht en de verwachtingen van de opdracht te bepalen.

Neem contact met ons op en zet de eerste stap.

Contacteer ons

Gedetacheerd personeel

Personnel détaché - experts RH à votre service

Ook hr-afdelingen hebben soms versterking nodig.

Deze versterking kan tijdelijk zijn om het hoofd te bieden aan een tijdelijke werkdruk of kan steeds terugkeren om deeltijds of gedurende een bepaalde periode een beroep te doen op specifieke expertise.

Ook voor dergelijke specifieke opdrachten staat Proselect u bij om een of meerdere experts binnen uw bedrijf te detacheren.

Deze senior werkkrachten geven blijk van een onberispelijke ethiek en deontologie om bedrijven de zekerheid te bieden van een relatie die door discretie wordt gekenmerkt.


Voordeel van de oplossing:

  • Snel inzetbare gespecialiseerde werkkrachten
  • Deeltijdse senior expertise
  • Snel aanpassen
  • Flexibele organisatie (voor enkele weken of langdurig, volledig schaalbaar)
  • Tijdbesparend en efficiënt: onze experts kennen uw bedrijf en de bijbehorende achtergrond al

Elke opdracht voor de detachering van hr-personeel begint met een uitgebreid en gratis gesprek om de belangrijkste onderdelen van de opdracht te bepalen.

Neem contact met ons op en zet de eerste stap.

Contacteer ons