BRUXELLES-PROPRETE
BRUXELLES-PROPRETE

Energie-efficiëntiemanager (M/V/X)

Bruxelles
Solliciteren

Functieomschrijving

Onze klant, Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, is een paragewestelijke instelling onder toezicht van de toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De taken van het agentschap bestaan onder andere uit het inzamelen en verwerken van, gesorteerd en niet gesorteerd, huishoudelijk en daarmee verwant afval en het schoonhouden van de wegen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het beheer van de gewestelijke RECYPARKS, het ophalen van grof vuil, het legen en reinigen van de glasbollen en de directe omgeving ervan.

Onze klant, die momenteel bezig is met een reorganisatie met als doel zich te positioneren als een exemplarische afvalbeheerder op het gebied van de circulaire economie en de stedelijke properheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een belangrijke speler in het veld, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.

Om zijn doelen te bereiken, is het Agentschap samen met proselect, op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:

Energie-efficiëntiemanager (M/V/X) 

 1. Uw uitdaging!

  U bent het aanspreekpunt voor kwesties op het gebied van energiebeheer!
  In het kader van de herstructurering van Net Brussel zullen bij de afdeling Infrastructuur verschillende acties worden uitgevoerd, waaronder:

  • de bouw van nieuwe inzamelings- of schoonmaaksectoren, met inbegrip van sociale ruimten voor het personeel (ongeveer 350 personen) en een parkeerterrein voor het wagenpark (ongeveer 100 voertuigen);
  • de bouw van nieuwe RECYPARKS zodat het aanbod op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vergroot;
  • Diepgaande renovatie van bestaande sectoren.

  Dit alles terwijl er ook naar een beperking van het milieu- en klimaatimpact van de bestaande gebouwen van Net Brussel wordt gestreefd.

  Als Energie-efficiëntiemanager bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het Lokale Actieplan voor Energiebeheer en het beleid op vlak van mobiliteit.

  In deze functie zijn uw taken als volgt:

  • U stelt een meerjarenplan op voor het energie-programma van de infrastructuren en voert deze uit.
  • In het kader van de PLAGE-missie (plan voor lokale actie voor het gebruik van energie) maakt u een energiekadaster van het gebouwenbestand en start u met de energieboekhouding ervan, u zet monitoringsinstrumenten op (die u vervolgens uitbreidt tot het hele agentschap), u stelt een actieprogramma op, stelt de doelstellingen van de missie vast en u ziet toe op de uitvoering ervan.
  • U beheert de EPB-certificaten voor het gebouwenbestand en de energieaudits in het kader van de milieuvergunning.
  • U stelt speciale aanbestedingsstukken op.
  • U coördineert werkvergaderingen en stelt energiebesparingsprogramma’s voor met de gebruikers van de gebouwen.
  • U blijft op de hoogte van de verschillende premies in verband met het REG-programma.
  • U stelt een bedrijfsvervoerplan op met als doel de omschakeling van gemotoriseerd vervoer naar duurzamere vervoerswijzen te stimuleren.
 2. Uw talenten

  Technisch, gestructureerd en ervaren!
  U beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig) dat relevant is voor de functie.

  U beheerst een van de twee landstalen perfect. Het beheersen van een tweede taal is een pluspunt.

  U beschikt over praktische ervaring op het gebied van de wetgeving inzake openbare aanbestedingen.

  U hebt ervaring met rationeel energiegebruik (REG) en beschikt over de nodige technische en juridische kennis op dit gebied.

  U bent bekend met de EPB-wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  U bent vertrouwd met speciale bouwtechnieken en de thermische isolatie van de bouwschil.

  Het bezit van een certificaat als energie-auditeur milieuvergunningen of een opleiding als “verantwoordelijke energie” is een pluspunt.

  U bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.

  U bent beschikt over een goed analytisch denkvermogen en uitstekende schriftelijke vaardigheden.

 3. Onze aanbieding

  Het Agentschap biedt een werkcontract voor onbepaalde tijd binnen een essentiële organisatie, die zich dagelijks bezighoudt met belangrijke maatschappelijke kwesties en een sleutelfunctie bekleedt op het gebied van de Europese doelstellingen wat betreft afvalbeheer.

  Naast een functie, biedt het Agentschap u de mogelijkheid om u te ontwikkelen in een prettige werkomgeving.

  De organisatie biedt u een marktconform salarispakket met diverse extra voordelen en tussenkomsten van de sociale dienst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 dagen per week te telewerken, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, MIVB abonnement,…

  ProSelect is de exclusieve opdrachtnemer voor de vervulling van deze vacature. Hebt u belangstelling? Stuur ons uw sollicitatie via deze link door op de knop “Solliciteren” te drukken.  

  Uw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.