BRUXELLES-PROPRET
BRUXELLES-PROPRET

HR-assistent en sociaal overleg

Bruxelles
Solliciteren

Functieomschrijving

Onze klant, Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, is een paragewestelijke instelling onder toezicht van de toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.  

De taken van het agentschap bestaan onder andere uit het inzamelen en verwerken van gesorteerd en niet gesorteerd, huishoudelijk en daarmee verwant afval en het schoonhouden van de wegen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het beheer van de gewestelijke RECYPARKS, het ophalen van grof vuil, het legen en reinigen van de glasbollen en de directe omgeving ervan.

Onze klant, die momenteel bezig is met een reorganisatie met als doel zich te positioneren als een exemplarische afvalbeheerder op het gebied van de circulaire economie en de stedelijke properheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een belangrijke speler in het veld, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.

Om zijn doelen te bereiken, is het Agentschap samen met proselect op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:

HR-assistent en sociaal overleg (M/V/X)

 1. Uw uitdaging!

  Als HR-assistent en sociaal overleg legt u direct verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Sociale Betrekkingen en aan de Directeur HR.

  Uw rol is tweeledig: enerzijds ondersteunt u het management met het uitvoeren van zijn verplichtingen als Type A instelling van openbaar nut en anderzijds fungeert u als klankbord voor de vertegenwoordigers van de werknemers met als doel de sociale dialoog te stroomlijnen en de belangen van de verschillende partijen met elkaar te verenigen.

  In het kader van deze taak draagt u zorg voor een goed verloop en een goede opvolging van het contact tussen de vakbonden en de Directie van het Agentschap. Dit contact bestaat voornamelijk uit de bijeenkomsten van het basisoverlegcomité voor sociaal overleg (BOC) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

  Meer bepaald bestaan uw taken onder andere uit:

  • Het toezien op de naleving van de procedures voor sociaal overleg tussen de sociale partners;
  • Onder supervisie, garant staan voor een goede voorbereiding en organisatie van het sociaal overleg;
  • Het opzetten van voorbereidende werkgroepen in overleg tussen de partijen, zodat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt;
  • De juiste contacten aanspreken om werkdocumenten op te stellen en/of de nodige informatie te verkrijgen;
  • Een externe verzoenings- of bemiddelingsprocedure opstarten als hier behoefte aan is of indien dit door regelgeving verplicht gesteld wordt, in opdracht van de Directie;
  • Vergaderingen bijwonen en daarvan een verslag opmaken;
  • De in de vergadering opgeworpen punten opvolgen met als doel actiepunten op te stellen;
  • Bijdragen aan het opzetten van een deugdelijke rapportage van de besproken thema’s en maatregelen, in nauwe samenwerking met de interne communicatieafdeling en in het voorkomende geval de sociale partners;
  • E-mailsvan uiteenlopende aard beantwoorden na ad-hoconderzoek;
  • Bijdragen aan het opzetten van een constructieve dialoog met de sociale partners en op deze manier de reorganisatie van het Agentschap in goede banen leiden;
  • Het adequaat opzoeken, verzamelen, verkrijgen en invoeren van gegevens;
  • Zorgen voor archivering en ordening van documenten waardoor het opzoeken wordt vergemakkelijkt;
  • Een logboek bijhouden van acties en besluiten in het kader van het sociaal overleg zodat de ontwikkeling hiervan kan worden gevolgd;
  • De punten van ontwikkeling met het oog op de actuele situatie afbakenen, oplossingen die door u worden voorgesteld aan de voorzitter van het BOC omschrijven en formaliseren en in het voorkomende geval bijdragen aan de uitvoering ervan;
  • Trainingen aanbieden om het sociaal overleg te verbeteren;
  • Indien nodig, bijdragen aan opheldering over de rechten en plichten van iedereen.

   

 2. Uw talenten

  U bent in het bezit van een voor de functie relevant universitair masterdiploma en beschikt over relevante professionele ervaring op het gebied van ten minste twee van de hieronder genoemde taken:

  • Plannen, opvolgen en aanpassen van een overlegprocedure;
  • De verandering van processen en/of de organisatie leiden;
  • Resultaatgericht managen van complexe projecten;
  • De rol van adviseur of secretaris vervullen voor het senior management.

  U beheerst het Frans perfect (onberispelijke spelling). Kennis van het Nederlands is een pluspunt.

  Daarnaast beschikt u over de volgende kwaliteiten:

  • U beschikt over goede redactionele vaardigheden zowel wat betreft verslaggeving, als te behoeve van officiële documenten;
  • U beschikt over een goed analytisch en synthetisch denkvermogen en bent pragmatisch;
  • U behandelt gegevens vertrouwelijk en bent integer;
  • U bent stressbestendig en in staat om uw werk uit te voeren in een context van een veelvoud aan korte termijnen;
  • U bent bekend met overheidsinstellingen en het functioneren van het sociaal overleg dat hierop betrekking heeft;
  • U communiceert doelgericht en bent een echte teamplayer;
  • U bent proactief en resultaatgericht.
  • U kunt overweg met OfficeSuite (Word, Excel en Outlook).
 3. Onze aanbieding

  Het Agentschap biedt een werkcontract voor onbepaalde tijd binnen een essentiële organisatie die zich dagelijks bezighoudt met belangrijke maatschappelijke kwesties en een sleutelfunctie bekleedt op het gebied van de Europese doelstellingen wat betreft afvalbeheer.

  Naast een functie biedt het Agentschap u de mogelijkheid om u te ontwikkelen in een prettige werkomgeving.

  De organisatie biedt u een marktconform salarispakket met diverse extra voordelen en tussenkomsten van de sociale dienst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 dagen per week te telewerken, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, MIVB abonnement …

  Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd om hun sollicitatie via onze “solliciteer” button.

  Uw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.