BRUXELLES-PROPRETÉ
BRUXELLES-PROPRETÉ

Projectleider strategie stedelijke netheid

Bruxelles
Solliciteren

Functieomschrijving

Onze klant, Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, is een paragewestelijke instelling onder toezicht van de toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.   
 
De taken van het agentschap bestaan onder andere uit het inzamelen en verwerken van gesorteerd en niet gesorteerd, huishoudelijk en daarmee verwant afval en het schoonhouden van de wegen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het beheer van de gewestelijke RECYPARKS, het ophalen van grof vuil, het legen en reinigen van de glasbollen en de directe omgeving ervan. 
 
Onze klant, die momenteel bezig is met een reorganisatie met als doel zich te positioneren als een exemplarische afvalbeheerder op het gebied van de circulaire economie en de stedelijke properheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een belangrijke speler in het veld, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.
 
Om zijn doelen te bereiken, is het Agentschap samen met proselect op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:
 
Projectleider strategie stedelijke netheid (M/V/X)
 1. Uw uitdaging!

  Als projectleider stedelijke netheid maakt u deel uit van de ‘operationele’ dienst van het Agentschap.
  Uw rol is een innoverende en creatieve visie te ontwikkelen op openbare netheid binnen het Agentschap in samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder de Brusselse gemeenten. 
  U ziet toe op de toepassing, de deelname van de betrokken partijen, de duurzaamheid en de opvolging van de actieplannen inzake netheid die voortkomen uit de ‘strategie voor stedelijke netheid met multi-stakeholder aanpak’ gedragen door het Agentschap en het Kabinet van de Minister.
  Uw taken bestaan uit:
  • Een helikoptervisie (360 graden) ontwikkelen met betrekking tot de problematiek van de vervuiling van de straten en pragmatische, structurele en innoverende oplossingen aandragen waarbij de verschillende afdelingen van het Agentschap betrokken zijn (afvalinzameling, communicatie & voorlichting, onderzoek & verslaglegging, schoonhouden van de wegen, relatie met de lokale besturen), met als doel tot oplossingen te komen door middel van een doelgerichte en/of transversale aanpak;
  • Het coördineren van de uitvoering van het actieplan dat voortvloeit uit de ‘Strategie voor stedelijke netheid’ met ondersteuning van de verschillende afdelingen van het Agentschap, de Brusselse gemeenten en een externe consultant;
  • De problemen van openbare netheid correleren aan andere thema’s (via de openbare bestuursorganen, verenigingen …) zoals het milieu, ‘zero waste’, de daklozenproblematiek, ruimtelijke ordening, de keuze voor en de plaatsing van stadsmeubilair … ;
  • Het opzetten van burgerparticipatie via verschillende middelen (participatieve democratie online, burgerforum, netwerk van ambassadeurs voor netheid, enz.). 
  • Toezien op het gebruik van hulpmiddelen voor het beoordelen van de mate van vervuiling van de straten en de impact van voorlichting en verslaglegging op de verbetering van de netheid door deze te voorzien van ‘indicatoren voor de netheidsdoelen’;
  • Mogelijke samenwerkingsverbanden in kaart brengen met de particuliere sectoren (zoals de voedingsverpakkingssector, tabakssector, enz.) in samenwerking met Leefmilieu Brussel en de betreffende stakeholders;
  • Proactief deelnemen aan voor het Agentschap relevante bijeenkomsten op het gebied van netheid met het oog op de toepassing van de goede praktijken op het gebied van stedelijke netheid 
  • Het leiden van innovatieve projecten:
   • Deelnemen aan het opstellen van speciale aanbestedingsstukken op het gebied van innovatie; op he
   • De coördinatie van het werk van het projectteam en de consultants;
   • Zorg dragen voor de opvolging van het project op operationeel en organisatorisch niveau;
   • Het opstellen en controleren van de begroting voor de projecten en de financiering ervan;
   • Ervoor zorgen dat de leveringen plaatsvinden binnen de in de planning gestelde termijnen;
   • Rapport uitbrengen over de projecten.
   
 2. Uw talenten

  In het bezit van een voor deze functie relevant universitair masterdiploma, u hebt minimaal 5 jaar ervaring in een functie op het gebied van stedelijke netheid. 
  U beheerst de Franse en Nederlandse taal en u bent in staat om in beide talen te werken.
  Daarnaast beschikt u over de volgende kwaliteiten:
  • U bent zeer goed op de hoogte van de uitdagingen en de ontwikkelingen op het gebied van stedelijke netheid;
  • U bent empathisch, beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en u bent bereid naar anderen te luisteren;
  • U beschikt over een goed analytisch en synthetisch denkvermogen en bent in staat zich duidelijk uit te drukken;
  • U bent creatief en oplossingsgericht en in staat u snel aan te passen aan nieuwe situaties;
  • U bent goed georganiseerd en in staat zelfstandig te werken, u bent niet bang voor het gelijktijdig beheren van verschillende taken met uiteenlopende termijnen;
  • U neemt graag initiatief. 
   
 3. Onze aanbieding

  Het Agentschap biedt een werkcontract voor onbepaalde tijd binnen een essentiële organisatie die zich dagelijks bezighoudt met belangrijke maatschappelijke kwesties en een sleutelfunctie bekleedt op het gebied van de Europese doelstellingen wat betreft afvalbeheer.

  Naast een functie biedt het Agentschap u de mogelijkheid om u te ontwikkelen in een prettige werkomgeving.

  De organisatie biedt u een marktconform salarispakket met diverse extra voordelen en tussenkomsten van de sociale dienst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 dagen per week te telewerken, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, MIVB abonnement …

  Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd om hun sollicitatie via onze “solliciteer” button.

  Uw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.